Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har til opgave at varetage foreningens daglige ledelse og udvikling.

Bestyrelsen fungerer som foreningens råd og i større beslutningssager skal bestyrelsen inddrages og spørges til råd. 

Bestyrelsen har ansvar for at drage omsorg for foreningens ejendele, aktiviteter, hjælpere og medlemmer ved at skabe et godt og attraktivt idrætsmiljø.

Bestyrelsen skal sikre rekruttering og fastholdelse af medlemmer og trænere – opfølgning på trivsel samt udfordringer gennem et motiverende og inspirerende klubmiljø.

Bestyrelsen arrangerer fester, sammenkomster for medlemmer samt trænere og ledere (fx det årlige Crewparty medio november).

Bestyrelsen skal involvere medlemmer og forældre i den daglige drift af foreningen.

Bestyrelsen skal sørge for midler til foreningens aktiviteter – indtægter gennem kontingent, sponsorater, legater og arrangementer.

Eksempler på opgaver, som bestyrelsen varetager:

 • Planlægning, drift og udvikling af aktiviteter
 • Gymnastikopvisning
 • Hjemmeside og conventus
 • Samarbejde med musikskolen
 • Samarbejde med skole, fællesråd og borgerforening
 • Kirkebladsomdeling
 • Bidrag til Nims by/sommerfest
 • Børnefødselsdage
 • Bogholderi og regnskab
 • Indhentning af børneattester
 • Kontaktperson til Nim if's Sponsorudvalg
 • Nøglebrik, rabatkort og nøgleansvarlig
 • Planlægning af crewparty
 • …..

Bestyrelsesarbejdet styres overordnet af et årshjul, der opdateres i starten af det nye bestyrelses år.

Bestyrelsens fokusområder 2023

 • Ude fitness-redskaber (i sandkassen i forlængelse af beachvolley): Der skal rejses midler.
 • Ny Hjemmeside
 • Tennisbane: skal den gamle genoplives eller skal der etableres en ny?
 • Opgradering af foldbold"stadion"

Medlemmer af bestyrelsen

Signe Vaaben Andersen Formand
Jonna Benner Lundgaard Halsportudvalg
Susanne La Cour Fodboldudvalg
Mette Bach Larsen Halsportudvalg
Erling Christensen Halsportudvalg
Kristina Bie Medlem
Christian Nygaard Fodboldudvalg
Katrine Algreen Kasserer
Pia Kjær Øulee Sekretær