Retningslinjer og anden nyttig information

Booking

Vi har problemer med vores quick-booking system. Derfor er det pt ikke tilgængeligt. Hvis du/I har multihus abonnement, så gør I derfor brug af det ved blot at tage til hallen. I kan under kalender her på hjemmesiden tjekke om hallen er ledig først. ...

Læs mere
Hjælp hinanden

Det er altid sjovt at være i multihuset, men det er sjovest, når redskaber og rekvisitter er til at finde og i orden, herunder at redskabsrummet er ryddeligt, når man forlader hallen igen. Alle rekvisitter og redskaber skal anvendes til det, de er be...

Læs mere
Retningslinjer

For brugere af multihuset gælder nogle retningslinjer. Retningslinjerne skal følges af alle - også når man f.eks. afholder børnefødselsdag. 

Læs mere
Overordnede regler for brug af multihuset

BØRN UNDER 15 ÅR MÅ KUN VÆRE I MULTIHUSET I FØLGE VOKSEN. Dette både af hensyn til børnenes sikkerhed og af hensyn til "multihuset". hvis man er en flok, der tager sammen booker og bruger multihuset, så skal alle komme fra husstande med multihus ab...

Læs mere
Brug af multihus kontingent

Vi har problemer med vores quick-booking system. Derfor er det pt ikke tilgængeligt. Hvis du/I har multihus kontingent, så gør I derfor brug af det ved blot at tage til hallen. I kan under kalender her på hjemmesiden tjekke om hallen er ledig først. ...

Læs mere